Marta Sandén

Marta Sandén är journalist, kommunikatör, företagare, passionerad entreprenör och nätverksbyggare. Hon har arbetat i flera länder med media och kommunikation och i olika roller som reporter, redaktör, informationschef och marknadsförare. Hon är en flitig föreläsare och debattör. Under 1990-talet startade hon och var chefredaktör för tre tidningar – Decisions, Distans och BrainHeart Magazine.

Sedan början av 1990-talet har hon arbetat för Europeiska kommissionen och Europaparlamentet som expert, projektutvärderare, paneldeltagare och moderator.

Hon grundade också den icke-vinstdrivande föreningen SeniorNet Sweden, som 2014 firar 17 år. I 25 års tid har Marta Sandén fokuserat på IT och telekom-frågor. Förutom hennes journalistiska arbete har hon under 90 och 00-talet  varit informationschef för regeringens IT kommission, affärsstrateg för Företagarna, kommunikationsdirektör för Kista Science City och för den internationella avdelningen i Stockholms stad.

Mellan åren 2006 och 2008 har hon varit ordförande för Space Advisory Group vid Europeiska kommissionens generaldirektorat Industri och entreprenörskap.

Ledamot i styrelser för SIS, Standardisering i Sverige Förlag i 12 år (sedan 1998), den icke-vinstdrivande föreningen Transfer i 10 år (sedan 2000) och SeniorNet Sweden (sedan 1997-2002 och 2008-2010). Valberedningar Transfer och SeniorNet Sweden (2010 – ).

Styrelsemedlem i GAEU Consulting AB (2010-2012).

Marta är sedan januari 2014 även Generalsekreterare för Svenska Europarörelsen

Min CV

Read in English