Andra åtaganden

Marta har under många år varit aktiv i olika styrelser och forum som ledamot och expert.
Här listas några av de tidigare uppdragen: