Weje Sandéns böcker

Nätet som marknadsplats – de svenska pionjärerna.

På några få år har Internet utvecklats till en global marknadsplats som idag omfattar drygt 100 miljoner människor, men som redan om tre, fyra år väntas ha ökat till 300–400 miljoner. Den elektroniska marknaden innebär nya förutsättningar för företag att marknandsföra, sälja och distribuera sina tjänster och produkter. Men det påverkar och förändrar också konkurrens och därmed även förutsättningarna för företagandet. Nätet som marknad (TELDOK Rapport 123) innehåller ingående beskrivningar av och intervjuer med ”de svenska pionjärer inom bl a bank, aktiehandel, bok- och bilhandel” som tack vare att de skapat webb-sajter för försäljning och kundkontakt fått tillgång till en helt ny och större marknad.
Mer om boken

En fråga om förtroende – historien om Soliditet och svensk kreditupplysning

Boken är en unik skildring om en verksamhet som alla svenskar någon gång kommit i kontakt med, men som hittills aldrig blivit återgiven. Det är en fascinerande och händelserik berättelse om upplysningsbranschens framväxt och betydelse i det moderna Sveriges utveckling. Boken är skriven av ekonomijournalisten och förre chefredaktören för Veckans Affärer, Weje Sandén.

Mer om boken
Mer om Soliditet

Fler böcker:

  • Spara smartare (med Björn Wilke, Peter Malmqvist, Roger Jansson), 2006
  • IT-boken 1996-2006. Publiceras årligen i en upplaga av 530,000, samt norsk version med Jon Bing och en engelsk version.
  • Folk IT-skolan: ett studiematerial om och med människan i hennes vardag, yrkesliv och fritid i det framväxande IT-samhället, 1996
  • Företags IT-skolan: ett idéhäfte om och med företagaren och företaget i det framväxande IT-samhället, 1997
  • Nätet som marknadsplats: de svenska pionjärerna, 1998
  • The Net as A Marketplace: the Swedish Experience 1999
  • Så gör du bättre aktieaffärer över internet (med Björn Wilke), 2000
  • Det är dina pengar. Lär dig göra aktieaffärer över Internet (med Björn Wilke), 2000

Weje Sandén på Libris